Gitaar

Secretaris:

Dory Willemsen, Beatrixstraat 61, 6824 LP Arnhem
Repetitielocatie: Beatrixstraat 61, Arnhem
Repetitietijd: Donderdag, 19:30 - 21:30 uur
Aanmelding: Harrie van Osch, Onder de Beumkes 31, 6883 HC Velp.
tel: 026-3636039
e-mail: hvanosch@ziggo.nl
Volgende uitvoering: 4 oktober 2018, 19.30 - 21.00
Woonzorgcentrum Drie Gasthuizen
Rosendaalseweg 485, 6824 KK Arnhem
Programma: volgt